DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 23/08/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

NGUYỄN THANH AN

C

2

BÙI QUANG AN

C

3

LÊ KHÁNH AN

B2

4

LÊ HOÀNG ÂN

B2

5

HUỲNH THỤC ÂN

B2

6

HỒ SỸ VIỆT ANH

B2

7

NGUYỄN NGỌC NAM ANH

B2

8

LÝ TÚ ANH

B2

9

HUỲNH TRUNG ANH

C

10

TRẦN HỮU ÁNH

C

11

NGUYỄN VĂN BẰNG

C

12

LÊ QUỐC BẢO

B2

13

HỒ QUỐC BẢO

C

14

NGUYỄN THANH BÌNH

B2

15

NGUYỄN QUỐC NAM BÌNH

B2

16

NGÔ QUANG CẦM

B2

17

LÊ DIỄM KHÁNH CHI

B2

18

ĐỖ THỊ NGỌC CHINH

B2

19

LÊ KHÁNH CHƯƠNG

B2

20

VŨ VĂN CHUYÊN

C

21

MAI CHÍ CÔNG

C

22

HÀ VĂN CUNG

B2

23

KIỀU VIỆT CƯỜNG

B2

24

VY KIM CƯỜNG

B2

25

BÙI MẠNH CƯỜNG

B2

26

HUỲNH VĂN DANH

B2

27

KIM THOẠI DANH

C

28

PHẠM VĂN ĐẮT

C

29

HUỲNH VĂN ĐẠT

B2

30

NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT

B2

31

NGUYỄN XUÂN ĐẦY

C

32

PHẠM VĂN DỆN

C

33

LÊ XUÂN ĐIỀN

B2

34

NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG

B2

35

LÊ THÀNH ĐỒNG

B2

36

HUỲNH VĂN ĐỨC

B2

37

HUỲNH THUẬN ĐỨC

B2

38

PHẠM CHÂU DŨNG

B2

39

NGUYỄN VĂN DŨNG

B2

40

ĐẶNG HUỲNH CHÍ DỤNG

B2

41

ĐÀM XUÂN DƯƠNG

B2

42

TRƯƠNG THÙY DƯƠNG

B2

43

NÔNG THỊ DUYÊN

B2

44

NGUYỄN THỊ KIM EM

B2

45

NGUYỄN HUỲNH GIAO

B2

46

HOÀNG MẠNH HẢI

B2

47

BÙI MINH HẢI

B2

48

NGUYỄN VĂN HẢI

C

49

TRƯƠNG MỸ HẰNG

B2

50

LƯỜNG LINH HẰNG

B2

51

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

B1

52

NGUYỄN SONG HÀO

B2

53

TRƯƠNG VĨNH HẬU

B2

54

MỴ DUY HẬU

C

55

ĐÀO NGỌC HIẾU

C

56

NGUYỄN ĐÌNH HIỆU

B2

57

PHẠM TRƯỜNG HOAN

C

58

BÙI KIM HOÀN

B2

59

PHẠM QUỐC HOÀNG

B2

60

DIỆP HỮU HOÀNG

B2

61

HÀ CÔNG HỌC

B2

62

DƯƠNG THANH HÙNG

B2

63

NGUYỄN TIẾN HÙNG

B2

64

HOÀNG HƯNG

B2

65

PHẠM THỊ THÚY HƯỜNG

B2

66

BÙI XUÂN HUY

B2

67

NGUYỄN MINH TỪ HUY

B2

68

NGUYỄN XUÂN HUY

B2

69

PHAN NHẤT HUY

B2

70

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

B1

71

NGUYỄN HOÀNG HUYNH

C

72

TRẦN THANH HUYNH

B2

73

NGUYỄN VĂN HUỲNH

B2

74

PHẠM KINH KHA

B2

75

TRẦN MINH KHANG

C

76

LÊ VĂN KHANG

B2

77

LÝ THANH KHANG

B2

78

ĐỖ MẠNH AN KHANG

B2

79

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

C

80

HOÀNG KHẮC KIÊN

B2

81

ĐOÀN PHƯỚC LÂM

B2

82

KHA NGỌC LÂN

C

83

NGUYỄN HOÀNG DUY LÂN

B2

84

MAI MỸ LÊ

B1

85

CÔNG H. TÔN NỮ THÙY LINH

B2

86

BÙI HOÀNG LINH

B2

87

QUAN MẪN LINH

B2

88

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

B1

89

TRƯƠNG HỮU LỘC

B2

90

NGUYỄN VĂN LỢI

B2

91

LÊ QUANG LONG

B2

92

NGUYỄN QUỐC DUY LONG

B2

93

NGUYỄN PHI LONG

B2

94

NGUYỄN ĐỨC LUÂN

B2

95

NGUYỄN TRẦN YẾN MAI

B2

96

NGUYỄN KHẮC MẪN

B2

97

NGUYỄN HỮU MINH

B2

98

NGUYỄN THANH MỚI

B2

99

NGUYỄN HOÀI NAM

B2

100

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

C

101

ĐẶNG CÔNG NAM

B2

102

NGUYỄN LÊ DIỄM NGA

B2

103

ĐÀO THỊ KIM NGA

B2

104

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

B1

105

HUỲNH TRỌNG NGHĨA

B2

106

TRẦN DUY NGHIÊM

B2

107

ĐỖ NGUYÊN

C

108

NGÔ TÙNG NHÂN

B2

109

HỒ VĂN NHẬT

B2

110

BÙI MINH NHẬT

C

111

TRẦN LAN NHI

B2

112

LÊ LINH NHIỆM

B2

113

CAO THỊ HIỂN NHIÊN

B2

114

PHÙNG THỊ CẨM NHUNG

B2

115

PHAN THỊ NỮ

B2

116

HỒ TỪ YẾN OANH

B2

117

NGUYỄN THANH PHONG

B2

118

TRẦN THIỆN PHONG

B2

119

NGUYỄN THÁI PHONG

B2

120

NGUYỄN TẤN PHONG

B2

121

TRỊNH TUẤN PHÚC

B2

122

NGÔ NGỌC PHƯỚC

B2

123

NGÔ ĐOÀN HOÀNG PHƯỚC

C

124

ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG

B2

125

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

B2

126

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG

B2

127

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

B2

128

PHẠM HÀ PHƯƠNG

B1

129

LA THỊ KIM PHƯỢNG

B2

130

LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG

B2

131

LÊ XUÂN QUÁ

B2

132

ĐỖ MINH QUÂN

B2

133

HOÀNG THI QUÂN

B2

134

HUỲNH CAO NHỰT QUANG

B2

135

PHẠM MINH QUANG

B2

136

ĐOÀN MINH QUANG

B2

137

NGUYỄN VĂN QUANG

B2

138

HUỲNH BỈNH QUANG

B2

139

LÊ THỊ TÚ QUYÊN

B2

140

ĐINH QUANG QUYỀN

B2

141

TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH

B1

142

NGUYỄN HOÀNG SANG

B2

143

NGUYỄN VĂN SÁNG

C

144

HÀ XUÂN SINH

B2

145

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

B2

146

NGUYỄN BẢO SƠN

B2

147

NGUYỄN THANH SƠN

B2

148

TRẦN THANH SỨ

C

149

PHAN VĂN SỰ

C

150

NGUYỄN VÕ NGỌC TÀI

B2

151

PHAN TẤN TÀI

C

152

BÙI THANH TÂM

B2

153

NGUYỄN VĂN TÂM

B2

154

VÕ THIỆN TÂM

B2

155

THÁI THỊ THANH TÂM

B2

156

NGUYỄN VĂN TÂN

C

157

NGUYỄN THANH TÂN

B2

158

NGUYỄN DUY TÂN

B2

159

HUỲNH VIỆT TẤN

B2

160

NGUYỄN QUỐC TẤU

B2

161

VÕ VĂN TÂY

C

162

DƯƠNG ĐỨC THÁI

C

163

LÊ VĂN THÁI

B2

164

BÀNH QUANG THÁI

B2

165

TRÁC KHAI THĂNG

B2

166

NGUYỄN VĂN THẮNG

B2

167

NGUYỄN ANH THẮNG

B2

168

TRẦN PHƯƠNG THANH

C

169

BÙI ĐÌNH THI

B2

170

LƯƠNG MINH THÔNG

B2

171

NGUYỄN PHẠM ANH THƯ

B2

172

TẠ HUỲNH ANH THƯ

B2

173

LÊ VŨ THUẦN

C

174

LÊ VĂN THUẬN

C

175

CHÂU TRẦN THANH THUẬN

B2

176

NINH THỊ THƯƠNG

B1

177

TRỊNH THỊ THANH THÚY

B2

178

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

B2

179

NGUYỄN THANH THỦY

B2

180

NGUYỄN THỊ THU THỦY

B2

181

NGÔ ĐÌNH ANH THỤY

C

182

NGUYỄN THỊ THUYỀN

B2

183

TỐNG PHƯỚC TIẾN

B2

184

NGUYỄN QUANG TRÃI

B2

185

DANH THỊ NGỌC TRÂN

B2

186

TRƯƠNG NGỌC BẢO TRÂN

B2

187

NGUYỄN TRẦN NHA TRANG

B2

188

LIÊM VĂN TRÍ

B2

189

NGUYỄN THANH TRÍ

B2

190

NGUYỄN NHẤT TRÍ

B2

191

NGUYỄN CAO TRÍ

B2

192

NGUYỄN VĂN TRỪ

B2

193

NGUYỄN HOÀI TRUNG

B2

194

LÊ HOÀNG TRUNG

B2

195

NGUYỄN VĂN TRUNG

C

196

NGUYỄN BÁ TRUNG

C

197

VÕ VĂN TRỨNG

B2

198

PHẠM VĂN TÚ

B2

199

HÀ MINH TÚ

C

200

TRẦN HOÀNG TÚ

B2

201

NGUYỄN MẠNH TÚ

B2

202

NGUYỄN VĂN THANH TUẤN

B2

203

LÊ BÙI ĐỨC TUẤN

B2

204

BÙI NGỌC TUẤN

B2

205

TRẦN QUANG TÙNG

B2

206

MAI THANH TÙNG

B2

207

LÊ KHOA CÁT TƯỜNG

B1

208

VŨ THỊ ÁNH TUYẾT

B1

209

CAO VĂN TÝ

C

210

LƯƠNG VĂN VẸN

C

211

HỒ THỤY THÚY VI

B2

212

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

B2

213

ĐẶNG QUANG VINH

C

214

NGÔ THANH VŨ

B2

215

NGUYỄN THANH VŨ

B2

216

NGUYỄN HOÀNG VŨ

B2

217

BÙI VĂN VŨ

C

218

NGUYỄN THỊ THÚY VY

B1

219

NGUYỄN NGỌC VỸ

B2

220

LÊ THỊ XINH

B2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Đào tạo lái xe Thành Công | Thiết kế bởi Thanhtin.com.vn